Buy my E-book on climate change!

Buy my E-book on climate change on Amazon.com, click the link below:

Climate Change - solutions and facts (Mossberg, 2021)

The world of science - a documentary about climate threat

A documentary from the World of Science (SVT, 2013) about the climate threat.

Johan Rockström - Professor i miljövetenskap

Nyhetsmorgon TV4 - Johan Rockström om klimatsituationen. Beskriver risken för en två- till fyra grader höjning. Klippet är ifrån 2016-08-04.